Where to report a tornado witnessed in our countries?

Czech Republic:

	RNDr. Milan ©álek
	ČHMÚ, pobočka Brno
	Kroftova 43, 616 67 Brno
	Czech Republic

	E-mail: 
	Phone:	+420-541 421 026
	Fax:  +420-541 210 085
	Mgr. Roman Volný
	ČHMÚ, pobočka Ostrava
	K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava
	Czech Republic

	E-mail: 
	Phone:  +420 - 596 910 236
	Fax:   +420 - 596 900 251

 

Slovak Republic:


	Mgr. Andre Simon
	Slovenský hydrometeorologický ústav
	Odbor predpovedí a výstrah
	Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
	Slovakia

	E-mail: burka@mail.shmu.sk
	Fax:   +421-754 774 374
 

Last modified: 09 September 2005
Back to the main page