Protokol o pozorovaném výskytu možného tornáda

(při nedostatku místa v jednotlivých kolonkách pokračujte na druhé straně)  

Jméno a příjmení svědků jevu či poškozených, kontakty (telefon, e-mail)

 

Tip na případné další svědky (kontakty!)

 

Doba výskytu jevu  (datum, od - do), čas občanský (SELČ, SEČ) nebo UTC, jev pozorován od vzniku do zániku nebo jen částečně…

  
Místo, odkud byl jev pozorován     
Místo, kde se jev vyskytl, nebo přibližný směr pozorování vůči místu pozorování a (alespoň hrubý) odhad vzdálenosti     
Pozorován vír (ano/ne) a jeho případná charakteristika (pravo/levotočivý, prachový vír, chobot visící z mraků, jejich vzájemná propojenost, tmavý/světlý – proti mrakům/obzoru, po/proti slunci), případný nákres uveďte na druhou stranu     
Délka a šířka území, kde jsou zřetelné stopy působení jevu  
Újmy na zdraví; hmotné škody (popis, případně mapka)    
Zvláštní či mimořádné jevy (zkroucené koruny stromů, výrazné akustické projevy, ...)    

Fotografie, video ??? (kontakt)  

 
Předběžná klasifikace jevu (downburst, tornádo, ...)    
Poznámky, doprovodné jevy – srážky (před/během/po tornádu), velké kroupy (velikost, váha, tvar, vzhled), zvláštní či mimořádná elektrická aktivita (např. kulové blesky), aj.  
Jméno dokumentujícího a  datum pořízení záznamu: