PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH PRÍPADOV TORNÁD A PRÍBUZNÝCH JAVOV
ZAZNAMENANÝCH NA ÚZEMÍ SÚČASNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 

DÁTUM
VÝSKYTU
ČAS UTC ] A DĹŽKA TRVANIA JAVU
MIESTNY NÁZOV LOKALITY
ZEMEPISNÁ
ŠÍRKA
ZEMEPISNÁ
DĹŽKA
INTENZITA
JAVU
POZNÁMKA
TYP JAVU
2004-07-19 ~ 16.00-17.00 Brezová p. Bradlom 48.67 17.53   foto F
2004-07-05 ~ 17.00 Adamovské Kochanovce, Melčice - Lieskové, Ivanovce (okr. Trenčín, Nováky) 48.85 17.92 F0-F1 foto škody D
2004-07-03 ~ 20.30
~ 1 min
Levice - Géňa 48.18 18.60 ? foto dw
2004-06-19 ~ 23.00
~ cca 30 min
Žiar n. Hronom 48.58 18.87 F1? foto škody T?
2004-06-09 ~ 15.54-16.00 Skalica (ďalšie lokality v kraji Trnava a Nitra) 48.85 17.23 F0-F1? foto D
2004-06-01 ~ 15.45-15.50
~ 5 min
Veľké Zálužie
(okr. Nitra)
48.30 17.95 ?   T
2003-07-05 11:00-12:00
~10 min
6 km severne od Spišské Nové Vsi 49.0 20.58   video F
2003-05-13 17:30
~ minuty
Horný Turček, okr. Žiar nad Hronom 48.75 18.40 F0   T
2003-05-09 20:00
~10-15 min
okres Levice         D
2003-05-03 12:00
~1-2 min
Prešov 49.02 21.23 F0-F1   T
2001-05-29 13:30, ??? Slovenská Ves
(okr. Kežmarok)
        T?
2001-05-25 12:50,
5-6 min
Malá Fatra       foto F
2001-03-19  ~14:00,
15-20 sec
Budatínská Lehota
(SZ Slovensko)
49.300 N 18.833 E F2   T
2000-07-04   Hliník nad Váhom, Kotešová (SZ Slovenko)         T?
2000-07-04 15:26, ??? Madunice
(okr. Hlohovec)
48.482 N 17.640 E F1   T
2000-07-04 15:25, ??? Trnava 48.400 N 17.608 E ?   T?,dw


Poznámky a legenda k tabuľke:

Tabuľky sú zoradené zostupne z hľadiska dátumu výskytu javu (najnovšie prípady sú v tabuľke vždy najvyššie). Prípady, ku ktorým existuje podrobnejší popis alebo fotodokumentácia, sú "preklikávacie" z tabuľky. Súbežne s touto tabuľkou existuje aj špeciálna, komentovaná stránka, venovaná aktuálnym prípadom práve prebiehajúceho roku; jednotlivé aktuálne prípady budú zaradené do tejto tabuľky až po základnom overení informácií, týkajúcich sa daného prípadu.

Informácia o čase výskytu javu je v UTC, uvedená doba trvania javu je len orientačná. Miestny názov je zväčša názvom najbližšej obce alebo mesta, prípadne krajinný názov. Intenzita javu vyjadrená vo Fujitovej stupnici je len orientačná (a zrejme aj dosť subjektívna); je uvedená len u tých prípadov, kde ju bolo možné aspoň odhadnúť. Do poznámok sa budeme snažiť (v rámci možností) uvádzať odhad škôd - buď v Sk alebo v objeme polomov. V poslednom stĺpci je uvedený typ javu, přičom označenie javu (kategorizácia) nemusí byť konečné. Použité skratky sú používané medzinárodne, preto neboli prevedené na slovenské ekvivalenty. Javy kategórie dw sem budú zaradené len výnimočne, bežné javy tejto kategórie kvôli ich početnému výskytu neevidujeme. Rovnako tak javy kategórie D tu budú evidované iba v prípade významnejších spôsobených škôd.

Typ javu:

T preukázané tornádo
(T) tornádo, ktorého výskyt len predpokladáme na základe charakteru zpôsobených škôd
T? doposiaľ neuzavrené alebo nejasné prípady
F kondenzačný chobot alebo lievik bez preukázaného dotyku cirkulácie so zemským povrchom
W "vodná smršť" (v podstate tornádo nad rozsiahlejšou vodnou plochou)
D downburst alebo microburst
dw prašný vír, "bosorka", netornádická tromba, ...

Posledná úprava tejto stránky:   11 augusta 2006
Späť na hlavnú stránku Tornád na území ČR a Slovenska