AKTUÁLNÍ PŘÍPADY A INFORMACENa této stránce naleznete odkazy a základní stručné informace k jednotlivým významnějším aktuálním případům, případně odkazy na různé nové komentáře či poznámky. Pro rychlou interaktivní výměnu informací (nejen) o významných konvektivních jevech začal od června sloužit také server www.infomet.cz.

Od června roku 2012 jsou tyto tzv. tornádové stránky z organizačních a technických důvodů přesunuty  ze serveru ČHMÚ na server ve správě Amatérské meteorologické společnosti (AMS). Za odborný obsah zodpovídá stále Český hydrometeorologický ústav, autoři stránek vyjadřují dík členům AMS za vstřícnou a konstruktivní spolupráci.

Připomínáme, že všechny nám známé případy naleznete v souhrnných tabulkách Přehled případů na území České republiky (resp. Přehled případů na území Slovenska), přičemž u většiny těchto případů naleznete v tabulkách rovněž odkaz na podrobnější popis jevu či jeho následků. Jednotlivé hlášené případy většinou doplňujeme až po zpracování základních informací, případně dle našich momentálních časových možností a závažnosti jevu (dokumentace tornád není naší hlavní pracovní náplní). Podrobné dílčí stránky budeme nadále zřizovat pouze pro významnější případy, resp. pro ty případy, k nimž budeme mít k dispozici fotografie nebo video vlastního jevu. Tím se předem omlouváme těm z Vás, kdo nám posíláte svá hlášení tromb, která se po zpracování objeví "pouze" ve výše uvedených souhrnných tabulkách.

Údaj a datum v závorce na konci každého níže uvedeného případu pouze informuje, kdo a kdy stránky (resp. jejich poslední úpravu) nakopíroval na www server, nemusí se jednat o autora stránek.
Poslední úpravy této stránky: 30. 7. 2012  (vol, ša, set)
Zpět na hlavní stránku Tornád na území ČR