Kam své pozorování nahlásit?

Česká republika:

Česká republika:  
	RNDr. Milan Šálek
ČHMÚ, pobočka Brno
Kroftova 43, 616 67 Brno

E-mail: Telefon: +420 - 541 421 026 Fax: +420 - 541 210 085
	Mgr. Roman Volný
ČHMÚ, pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava

E-mail: Telefon: +420 - 596 900 259 Fax: +420 - 596 900 251

Ať již budete kontaktovat kohokoliv z nás, pošlete kopii vaší zprávy i na druhou z výše uvedených adres.  Může se totiž stát, že ten, koho zrovna oslovíte, bude právě dlouhodobě mimo pracoviště a po jeho návratu by již některé vaše informace mohly být neaktuální. Podle místa výskytu se s Vámi v případě potřeby spojíme buď přímo, nebo prostřednictvím kolegů z regionální pobočky, do jejíž sféry působnosti místo výskytu patří. Rovněž můžete kontaktovat kolegy na regionálních pobočkách ČHMÚ přímo, a to podle místa působnosti pobočky a místa výskytu tornáda. Rovněž i v těchto případech pošlete kopie svých zpráv na výše uvedené adresy; vždy je lepší jistá "přeinformovanost" než zprávy přečtené třeba s několikatýdenním zpožděním...  

Před odesláním hlášení výskytu tornáda či tromby si ještě jednou připomeňte definice tornáda a tromby, resp. se podívejte na ukázky toho, co za tromby nepovažujeme.

Zároveň Vás prosíme o vyplnění formuláře - je též ke stažení buď ve formátu RTF nebo PDF. Vyplněné formuláře nám můžete zaslat buď e-mailem nebo vytištěné klasickou poštou. Děkujeme!

Omlouváme se, že většina adres (alespoň těch, které se zde vyskytují nejčastěji) není "proklikávací", nýbrž je pouze ve formě obrázku - je to alespoň částečná ochrana proti spamům.

 

Slovensko:


	Mgr. Andre Simon
	Slovenský hydrometeorologický ústav
	Odbor predpovedí a výstrah
	Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

	E-mail:  burka@mail.shmu.sk
	Fax:     +421 - 754 774 374
 

Poslední úpravy této stránky:   9. září 2005
Zpět na hlavní stránku Tornád na území ČR a Slovenska